Projektering
Montering
Besiktning
Anläggning

Vi på Perad har ett flertal erfarna landskapsarkitekter och landskapsingenjörer till vårt förfogande. Vi hjälper till med både stora och små projekt och allt däremellan.

 

Våra arkitekter och ritningsgranskare säkerställer att du får en projektering som är både estetisk och fungerar i verkligheten och som är kostnadseffektiv ur skötselsynpunkt.

Våra montörer har mångårig erfarenhet av att montera lekutrustning på lekplatser och skolgårdar. Samtliga är utbildade inom säkerhet på lekplatser och vet vilka säkerhetsföreskrifter som gäller.

För att säkerställa att din lekplats uppfyller alla säkerhetskrav behöver den besiktigas regelbundet. Oavsett om din lekplats är ny eller gammal så måste den vara godkänd i fråga om fallskyddsunderlag och säkerhetsmått och inte minst 

utrustningens skick.

Våra besiktningsmän är alla certifierade.

Vi hjälper inte bara till med montering av lekutrustning och utemöbler. Vi kan även projektera och anlägga hela parken. Till vårt förfogande har vi både anläggare och maskiner.

 

Kontakta oss för en offert